Administering SolidWorks PDM Professional

Tijekom Administering SolidWorks PDM Professional tečaja, u trajanju od 16 sati, naučiti ćete sljedeće:

1. Instalacija i planiranje (eng. Installation Planning)
2. Administracijski alat (eng. The Administration Tool)
3. Korisnici i grupe (eng. Users and Groups)
4. Kreiranje kartica za mape (eng. Folder Card Creation)
5. Tražilica datoteka i kartica (eng. File and Search Cards)
6. Pogledi stupaca i sastavnice (eng. Column and Bill of Materials (BOM) Views)
7. Tijek rada (eng. Workflow)
8. Obavijesti i zadatci (eng. Notifications and Tasks)
9. Predlošci mapa (eng. Folder Templates)
10. Predlošci datoteka (eng. File Templates)
11. Migracija podataka (eng. Data Migration)
12. Stvaranje kopije trezora (eng. Vault Backup)


Po završetku tečaja dobiti ćete certifikat SolidWorld Adria-e o odslušanom tečaju.

Imate li pitanje?