Assembly Modeling

Tijekom SolidWorks Assembly Modeling tečaja, u trajanju od 16 sati, naučiti ćete sljedeće:

1. Napredne tehnike sparivanja dijelova u sklopovima (eng. mating, Advanced Mate Techniques)
2. Modeliranje sklopova pomoću Top-Down pristupa (eng. Top-Down Assembly Modeling)
3. Funkcije Assembly-a, Smart Fasteners i Smart Components funkcije (eng. Assembly Features, Smart Fasteners, and Smart Components)
4. Uređivanje sklopova (eng. Assembly Editing)
5. Korištenje konfiguracija u sklopovima (eng. Using Configurations with Assemblies)
6. Prikaz i izgled (eng. Display States and Appearances)
7. Veliki sklopovi (eng. Large Assemblies)
8. Korištenje SolidWorks Treehouse (eng. Using SolidWorks Treehouse)
9. Dizajn sklopova baziran na prostornom rasporedu (eng. Layout-based Assembly design)


Po završetku tečaja dobiti ćete certifikat SolidWorld Adria-e o odslušanom tečaju.

Imate li pitanje?