Sheet Metal

Tijekom Sheet Metal tečaja, u trajanju od 16 sati, naučiti ćete sljedeće:

1. Osnovne funkcije za modeliranje limova (eng. Basic Flange Features)
2. Rad s razvijenim limom (eng. Flat Pattern)
3. Ostale tehnike modeliranja limova (eng. Additional Sheet Metal Techniques)
4. Pretvaranje u lim (eng. Converting to Sheet Metal)
5. Multibody Sheet metal pozicije (eng. Multibody Sheet Metal Parts)
6. Ojačanja i alati za oblikovanje (eng. Forming Tools and Gussets)
7. Dodatne funkcije modeliranja limova (eng. Additional Sheet Metal Functions)
8. Tablice limova (eng. Sheet Metal Tables)


Po završetku tečaja dobiti ćete certifikat SolidWorld Adria-e o odslušanom tečaju.

Imate li pitanje?