SolidWorks Composer

Tijekom SolidWorks Composer tečaja, u trajanju od 24 sata, naučiti ćete sljedeće:

1. Brzi početak (eng. Quick Start)
2. Početak rada (eng. Getting Started)
3. Izrada naslovnih slika i slika detalja (eng. Creating Cover and Detail Images)
4. Izrada ekplodiranog prikaza (eng. Creating an Exploded View)
5. Kreiranje dodatnih eksplodiranih prikaza (eng. Creating Additional Exploded Views)
6. Kreiranje sastavnice (eng. Creating Bills of Materials)
7. Stvaranje slika za marketing (eng. Creating a Marketing Image)
8. Stvaranje animacija (eng. Creating an Animation)
9. Stvaranje interaktivnog sadržaja (eng. Creating Interactive Content)
10. Kreiranje prohodnih animacija (eng. Creating a Walkthrough Animation)
11. Kreiranje animacije eksplodiranja i sastavljanja (eng. Creating an Explode and Collapse Animation)
12. Ažuriranje SolidWorks Composer datoteka (eng. Updating SolidWorks Composer Files)
13. Publikacije iz Solidworks Composera (eng. Publishing from SolidWorks Composer)


Po završetku tečaja dobiti ćete certifikat SolidWorld Adria-e o odslušanom tečaju.

Imate li pitanje?