SolidWorks Routing – Piping and Tubing

Tijekom SolidWorks Routing – Piping and Tubing tečaja, u trajanju od 16 sati, naučiti ćete sljedeće:

1. Osnove vođenja (eng. Fundamentals of Routing)
2. Vođenje cijevi (eng. Piping Routes)
3. Spojnice cijevi (eng. Piping Fittings)
4. Vođenje cijevnih profila (eng. Tubing Routes)
5. Promjene vođenja cijevi i cijevnih profila (eng. Piping and Tubing Changes)
6. Stvaranje komponenti za vođenje (eng. Creating Routing Components)
7. Korištenje P&ID datoteka (eng. Using P&ID Files)
8. Električni kanali, kabelski putevi i HVAC putevi (eng. Electrical Ducting, Cable Tray, and HVAC Routes)
9. Cijevni potpornji (eng. Piping Skids)
10. Korištenje SolidWorks sadržaja (eng. Using SolidWorks Content)


Po završetku tečaja dobiti ćete certifikat SolidWorld Adria-e o odslušanom tečaju.

Više detalja o mogućnosti službenog SolidWorks certificiranja možete pronaći na SolidWorks web stranici.

Imate li pitanje?