Weldments

Tijekom Weldments tečaja, u trajanju od 8 sati, naučiti ćete sljedeće:

1. Funkcije zavarivanja (eng. Weldment Features)
2. Rad sa zavarima (eng. Working with Weldments)
3. Konfiguracija i detalji zavara (eng. Configuring and Detailing Weldments)
4. Rad sa savijenim strukturnim elementima (eng. Working with Bent Structural Members)


Po završetku tečaja dobiti ćete certifikat SolidWorld Adria-e o odslušanom tečaju.

Imate li pitanje?